myDailyFeels

October 29, 2010

Ichhazzzzzzzzzz…

Filed under: apon kobita — joykumardas @ 2:41 pm
Tags: , , , , , , , , , , ,

 

Jokhun jeta ichha kore,
Tokhun setai kori,
Google e te  swadhin uri ,
Abar chinta search kori.

WordPress e bhabna chapi,
Viewer monobol,
Jeche abar proshno kori,
Kemon holo bol?

Ekgheyemi kaatche amar
Khujchi notun shokh,
Shomoy pelei likhte boshi,
amar onubhob.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: